Murzyn Dana

Vancouver Canucks acquire Date Calgary Flames acquire
Dana Murzyn
March 5, 1991
Kevan Guy
Ron Stern
Hartford Whalers acquire Date Calgary Flames acquire
Neil Sheehy
Carey Wilson
rights to Lane MacDonald
January 3, 1988
Shane Churla
Dana Murzyn